Doplněny certifikáty a diplom udělení Šampiona

14.08.2013 21:49

viz https://www.goldenares.cz/uspechy/

J.a Ares